Royyy18.5.2017 16:30
1/80
Tabu: Älylaitteiden suurimmat riskit, joista kukaan ei puhu

Miksi sinä käytät älypuhelinta?

Tiedostatko siihen sisältyvät suuret riskit?

Tiedätkö ylipäätään, miksi näistä riskeistä ei yleisesti puhuta?

No nyt saat viimeistään tietää.

Kirjoitin erääseen aiempaan keskusteluuni aihetta sivuavan toteamuksen, josta on hyvä lähteä liikkeelle:

"Tällä hetkellä ehkä suurimpia ihmisoikeuksia uhkaavia tekijöitä on yksityisyys. Suurimmalla osalla ihmisistä on älypuhelin. Voisitteko keksiä parempaa tapaa seurata, tarkkailla ja saada ihmismassoja hallittua kuin heidän oma vapaaehtoisuutensa siihen?
Osaatko sanoa, miksi juuri sinä käytät älypuhelinta ja sovelluksia, joita kaikki muutkin käyttävät?
No juurikin siksi, että kaikki muutkin käyttävät.
Siinä yksinkertainen psykologinen avain helppoon ihmisten hallintaan.
Tällä hetkellä uhkia voi olla vaikea hahmottaa tai pitää realistisina.
Ne kuitenkin kasvavat jatkuvasti, salakavalasti ja varmasti. Siinä vaiheessa kun ne käyvät liian suuriksi, voi olla jo liian myöhäistä."

Maailma on siinä mielessä karu paikka, että vallan kahvassa olevat ihmisryhmät eivät todellisuudessa ajattele tavallisten kansalaisten etua lainkaan vaikka niin olisikin mukava luulla.
Yksi tärkeimmistä, ellei tärkein maailmaa pyörittävistä seikoista on talous; jotta talous kukoistaisi, voidaan periaatteessa tehdä mitä tahansa rehellisestä epärehelliseen.
Tästä päästäänkin yhteen suurimmista ja suosituimmista keksinnöistä: Älypuhelimeen.

Älypuhelimien kehitys on ollut niin nopeaa niin lyhyellä aikavälillä, ettei olla voitu mitenkään suorittaa kattavaa tai pidemmän aikavälin tutkimusta niiden mahdollisista haitoista.
Yhä useammat ja yhä nuoremmat käyttävät älypuhelimia tms laitteita yhä enenevässä määrin.
Moni ei kuitenkaan tiedä niiden taustoilla piilevistä massiivisista vaaroista, sillä talouselämän päättäjät tekevät kaikkensa hiljentääkseen varoittavat äänet ja vähätelläkseen mahdollisia haittoja.
Syy on hyvin yksinkertainen: Niin suurella ja tuottoisalla bisneksellä ei ole varaa kaatua.

Yksi suurimmista riskeistä on puhtaasti terveydellinen, nimittäin säteilystä johtuva syöpäriski. Asiasta on suhteellisen vähän näyttöä, sillä siihen liittyvää tutkimusta ei mielellään rahoiteta ja kehitys on tapahtunut vasta niin hiljattain ettei pitkän aikavälin haittavaikutuksia voida tutkia.
Säteilyyn liittyvää tutkimusta löytyy kuitenkin aivan riittävästi todistamaan, että älypuhelimen käyttö on kuin onkin haitallista ja altistaa suoraan esimerkiksi aivosyövälle.
Ennen vaara piili puhelimessa puhumisessa, nykyään myös langattoman internetin käytöstä johtuvasta säteilystä mikä on tutkitusti suurinta wifi-yhteyttä käyttäessä. Mitä nuorempi älylaitteen käyttäjä on, sitä suurempi riski hänellä on saada esimerkiksi aivosyöpä kehitysvaiheessa vielä kesken olevan kallonrakenteen takia.
Muunmuassa tästä syystä on erittäin huolestuttavaa, että näitä laitteita annetaan jo alle kouluikäisille.
Jotkut syövät ovat lyhyellä aikavälillä lisääntyneet huomattavasti. Yksi mahdollisista syistä ovat nimenomaan älypuhelimet. Eikö ketään oikeasti kiinnosta tämä?
Haitallisen säteilyn kannalta ratkaiseva tekijä on käyttäjän etäisyys laitteesta, koska säteily heikkenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Puhelinta kannattaa siis välttää pitämästä lähellä itseään.

Toinen suuri riski liittyy myös yksilöön kohdistuvista haitoista, mistä ei aiemmin mainituista syistä ole myöskään paljoa tutkimustietoa.
Kyseessä on älylaitteiden käytön vaikutus aivojen toimintaan, esimerkiksi keskittymiskyvyn huomattavaan heikkenemiseen.
Ihmiset ovat koukussa puhelimiinsa. Päiväkin erossa tuntuu joillekin jo sietämättömältä. Miksi olla käyttämättä puhelinta, kun ei tarvitse?
Välinpitämättömyys asiaa kohtaan mahdollistaa aivojen toimintamallin vääjäämättömän muokkautumisen, mistä voi tarvittaessa olla myöhemmin hyvin vaikea tai jopa mahdoton päästä eroon. Kukaan ei tiedä, millä tavalla älylaitteiden käyttö meihin kokonaisuudessaan vaikuttaa, mutta hyviä suuntaa antavia tutkimuksia on jo olemassa. On parempi tässä vaiheessa opetella pärjäämään ilman puhelinta, kuin huomata liian myöhään että paluuta ei ole.
Suurin vaara lienee kuitenkin alle täysi-ikäisillä käyttäjillä, joiden aivot ovat tärkeimmässä kehitysvaiheessa ja alttiimpia vaikutuksille. Haluavatko vanhemmat tosiaan altistaa lapsensa potentiaalisesti hyvin vakaville haitoille?

Hyväuskoiset kuluttajat elävät mukavuudenhalun kehystämissä kuplissaan, luulevat älypuhelimiensa olevan vain ylellistä nykyajan teknologiaa heidän tarpeitaan palvelemassa.
Nykyajan ihmisissä on se vika, että he tuudittautuvat mieluummin turvallisuudentunteeseen kuin ovat hereillä asioista; on helpompi olla välittämättä ja ajattelematta itse.
Ihmiskunta on tällä hetkellä kehitystasoonsa nähden aivan liian naiivissa ja helposti hallittavassa tilassa.
Älypuhelimien ja niihin sisältyvien sovellusten ja ominaisuuksien avulla voitaisiin potentiaalisesti hallita suuria ihmisryhmiä lukuisilla eri tavoilla. Uskomatonta on, että ihmiset itse mahdollistavat tämän antautumalla vapaaehtoisesti hallittaviksi esimerkiksi luovuttamalla tietojaan älylaitteille.
Suurin vaara saattaa olla se, että valta päätyisi vääriin käsiin. Emme tietenkään voi olla varmoja, etteivätkö ne jo tällä hetkellä olisi.

Tiivistetysti: Nämä faktat tiedostaen, pystytkö sinä vähentämään tai luopumaan kokonaan älylaitteiden käytöstä?
Jos pystyt, osoita se myös.

Annan siis haasteen: Älä käytä mitään älylaitetta kuin kerran päivässä, enintään tunnin verran.
Kuinka kauan juuri sinä pystyt ylläpitämään tätä?