Royyy23.5.2017 18:04
1/10
Miksi aikamatkustus ei ole mahdollista (sisältää matemaattisen todistuksen)

Ei nyt sentään ihan matemaattista. Todistan silti muulla tavoin, miksi aikamatkustus ja tulevaisuuteen katsominen ei ole mahdollista.

Tämä on todistettavissa helposti ihan yksinkertaisella loogisella ajatusleikillä:

Jos pystyisit näkemään tai matkustamaan tulevaisuuteen, voisit siis oletettavasti nähdä vaikka minuutin päähän ja näin tietää, mitä teet minuutin päästä. Voit nähdä itsesi esimerkiksi istumassa tuolilla.
Tässä vaiheessa sinun on kuitenkin mahdollista muuttaa tulevaisuutta ja vaikkapa nousta seisomaan.

---> Looginen ristiriita.

Tämä kumoaa ensimmäisen tulevaisuuteen näkemisen sillä perusteella, että se ei ole totta, jos se on muutettavissa. Et siis ole nähnyt tulevaisuutta.
Jos seistessäsi päätät taas katsoa tulevaisuuteen, mahdollisuudet muutoksiin nousevat eksponentiaalisesti aikavälistä riippuen ja tulevaisuuden käsite käy yhä valheellisemmaksi eli siis epätodeksi.

Pelkästään yhden ajatuksen muutos on tulevaisuuden muutos. Mikäli pystyt näkemään tulevaisuuteen, sinun pitäisi tulevaisuudessa tietää, että olet nähnyt sinne, mikä ei ole mahdollista koska tämän pitäisi olla fakta jo ennen kuin katsot tulevaisuuteen.

Tiivistelmä: Jos hypoteettinen tulevaisuuden näkymä on epätosi, tulevaisuuteen katsominen ei ole loogisesti mahdollista.

Tein nyt sitten kuitenkin huvikseni yksinkertaisen matemaattisen havainnollistuksen:

X=tuntematon muuttuja tapahtumien kulussa
Y=nykyhetki
Z=tulevaisuus

Y+X=Z

Tosi.

Jos X voi satunnaisesti ja ennalta-arvaamattomasti muuttua samaan aikaan kun Y ja Z pysyvät vakioina, yhtälö on epätosi. Hypoteettinen mahdollisuus nähdä tulevaisuuteen tekee siis muuttujasta X merkityksettömän.
Jotta yhtälö olisi pätevä, muuttujien täytyy olla vakioita suhteessa toisiinsa. Tämä kumoaa aikamatkustuksen mahdollisuuden.

Menneisyyteen näkeminen taas on mahdollista, sillä menneisyys on jo määräytynyt ja olemassa muuttumattomana.
Menneisyyteen matkustaminen taas ei ole mahdollista, koska menneisyys on jo määräytynyt ja jos siihen pystyy vaikuttamaan, se menettää olemassaolonsa.
Jos menneisyyttä ei ole, mitään ei ole olemassa.

En tajua, kuinka tätä ei voida käsittää, vaikka kyse on ihan yksinkertaisesta asiasta.