Australia9.6.2018 9:11
1/24
Mielipiteitä uudesta nimilaista 2019?

Mitä ajatuksia teissä herättää nimilain uudistus, joka astuu voimaan 2019? Kerrataan vielä, mitä se pitää sisällään:
Etunimissä enemmän valinnanvaraa

Etunimeksi voi uuden lain mukaan valita myös sellaisen nimen, joka ei vastaa perinteistä kotimaista nimikäytäntöä. Nimen täytyy kuitenkin olla vakiintuneesti Suomessa käytössä.

Vakiintuneesti käytössä olevaksi tulkitaan sellainen etunimi, joka väestötietojärjestelmän mukaan on käytössä viidellä elossa olevalla samaa sukupuolta olevalla henkilöllä. Kotimaisuutta ei siis enää määritä kieli tai kulttuuri vaan nimen esiintyminen maan nimistössä.

Uudessa laissa etunimien enimmäismäärä nousee kolmesta neljään. Perusteena ovat maahan muuttaneet perheet, joiden kulttuuriin on kuulunut useamman etunimen käyttö. Useampi etunimi mahdollistetaan lailla myös perheen tuleville lapsille ilman, että sitä täytyy erikseen hakea.

Uuden lain myötä yhtäläinen oikeus neljään etunimeen annetaan myös kanta-asukkaille.

(...)

Sukunimiä voi kuitenkin aina olla enintään kaksi. Myös lapsettomat vakiintuneessa suhteessa elävät avopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän.

(...)

Uusi laki ei enää rajaa tiukasti sitä, saako etunimeksi ottaa käytössä olevan sukunimen tai toisin päin. Sen sijaan perusteena pidetään sitä, onko nimi selvästi etunimen tai sukunimen tyyppinen. Esimerkiksi nen-loppuiset, la-loppuiset talonnimityyppiset ja muut paikannimityyppiset nimet ovat tyypiltään luonteenomaisesti sukunimiä.

”Sen sijaan sellaiset yleissanan sisältävät nimet kuin Toivo, Kaisla, Tähti, joita on otettu kansallisromantiikan ja suomen kielen nousun vaikutuksesta 1800-luvun lopulta alkaen samanaikaisesti sekä etu- että sukunimiksi, ovat välimaastoa, jossa nimien vakiinnuttaminen vain jompaankumpaan ryhmään ei ole mielekästä”, sanoo Paikkala.

(lähde: kotus.fi)

++ mitä tossa ei sanottu, on se, että lapsille voidaan antaa kaksi sukunimeä ja jos taas naimisiin mennessä haluaa kaksi sukunimeä, niitä ei tarvitse yhdistää enää yhdysviivalla.

Aikooko joku myös tehdä nimeensä muutoksia uuden nimilain myötä? Itse aion lisätä nimeeni neljännen etunimen, sillä kolmesta ensimmäisestä ei oikein mikään ole tuntunut omalta, vaikka ensimmäistä kutsumanimenäni käytänkin.

Ja tää alue siksi koska ajankohtaista-alue ei näytä saavan kovasti huomiota.