korona1.3.2018 18:08
1/3
Mielestäni ihmiset, jotka eivät lue ovat oikeastaan aika tyhmiä

Ja lukemisella tarkoitan siis päivittäistä, vapaaehtoista lukemista joka sisältää muutakin kuin koulukirjat ja whatsapp-viestit. Esimerkkinä vaikka kirjat sekä sanoma- ja aikakausilehdet.

Ja pidän heitä vähän tyhmempinä siksi, että ainakin tuntemissani ihmisissä erotuu selvästi raja lukevien ja ei-lukevien ihmisten välillä. Lukevat ihmiset osaavat selvästi enemmän kielioppia, ymmärtävät enemmän sanoja ja ymmärtävät paremmin muita ihmisiä ja heidän tunteitaan. (Lukeminenhan tutkitusti kehittää juuri kielellisiä kykyjä ja empatiaa). Ei-lukeville ihmisille taas joutuu useammin selittämään erilaisia sanoja, ja keskustelu on toisinaan yksipuolisempaa ja vaikeampaa.

En kuitenkaan sano että kaikkien pitäisi lukea, joillekkin se on hyvin vaikeaa ja toden sen. Koin kuitenkin tarvetta ilmaista mielipiteeni.