Inseminaatio2321.3.2018 19:25
1/1
Luovutettujen siittiöiden avulla syntyneet!

Etsitään osallistujia tutkimukseen luovutetuilla siittiöillä syntyneiden kokemuksista!

Vuosittain Suomessa syntyy nykyisin noin 200 lasta, joiden isä ei ole heidän biologinen isänsä, vaan he ovat saaneet alkunsa luovutettujen siittiöiden avulla. Moni näistä henkilöistä ei kuitenkaan saa tietää biologisesta taustastaan tai asia paljastuu heille vasta myöhemmin nuorena aikuisena. Tieto tulee yleensä yllätyksenä ja on mahdollista että sillä on kauaskantoisia vaikutuksia henkilön elämään. Aiheen tärkeydestä huolimatta asiasta on äärimmäisen vähän tutkimusta.

Etsin haastateltavaksi pro gradu –tutkielmaan:
- Yli 18-vuotiaita
- Saaneet alkunsa luovutetuilla siittiöillä
- Saaneet tietää omasta alkuperästään yli 15 vuotiaana
- Perheessä on tai on ollut sekä isä että äiti

Kaikki ajatukset ja kokemukset tästä hyvin vähän tutkitusta aiheesta ovat erittäin arvokkaita.
Mikäli haluat osallistua haastatteluun tai haluat lisätietoa tutkimuksesta, ota yhteyttä minuun sähköpostilla anni.sepponen@gmail.com tai Simpukka ry:n toiminnanjohtajaan Johanna Repoon, p. 040 480 8676. Tutkimus tehdään yhteistyössä Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n kanssa.
Aineisto käsitellään täysin luottamuksellisesti ja tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita ja suosituksia.

Haastattelukutsua saa myös mielellään välittää eteenpäin, jotta tutkimukseen sopivat henkilöt löytyisivät.

Ystävällisin terveisin ja avusta jo etukäteen kiittäen,
Anni Sepponen,
anni.sepponen@gmail.com
Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto