Cauries12.4.2018 12:35
1/2
Kysymys sukupuolisuudesta

Aluksi haluan sanoa, että tarkoituksenani ei ole loukata kenenkään identiteettiä: Se, mitä haluat olla, ei kuulu minulle enkä yritä sanoa, että sinulla ei ole oikeutta identifioitua keneksi/millaiseksi itse haluat.

Syy siihen, miksi ylipäätään aloitan tämän keskustelun, johtuu siitä, että en täysin ymmärrä nykyistä käsitystä sukupuolesta. En ole täällä huutamassa kilpaa.

Viime aikoina mediassa on puhuttu melko paljon sukupuolineutraaliudesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Itse en nää sukupuolineutraaliutta mitenkään huonona asiana, oikeastaan päinvastoin. Mielestäni se on hyvää kehitystä, ettei oletetun sukupuoleni pohjalta tehdä joko tiedostamattomia tai tiedostettuja jatko-oletuksia tai aseteta odotuksia siitä, millainen minun pitäisi olla tai miten minun pitäisi toimia.

Tästä päästäänkin itse kuumaan aiheeseen, sukupuolen määrittelemiseen. Nykyinen vallitseva ajatus tuntuu olevan se, että on olemassa sukupuolien spektri (gender) eikä pelkästään biologian pohjalta määräytyviä sukupuolia. Tämä sukupuolien spektri puolestaan on sosiaalinen ilmiö.

Mutta: Mikä sosiaalinen ilmiö määrittää sukupuolen?

Jos "sosiaalinen sukupuoli" on olemassa, niin siitä mahdollisesti seuraa, että sukupuoliroolit määrittävät sukupuolen. Olisi olemassa femiinisiä ja maskuliinisia piirteitä. Tämä on kuitenkin ristiriidassa sukupuolineutraaliuden ajatuksen kanssa (eli ei ole, tai ainakaan pitäisi olla lokeroivia käsityksiä sukupuolesta) ja oikeastaan tämä ajatus kuulostaa mielestäni siksi melko rajoittuneelta, ehkä jopa syrjivältä. Ja vaikka sosiaalinen sukupuoli määrittyisi sukupuoliroolien pohjalta, kyseessä on todennäköisesti silti ns. teennäinen ilmiö. (Siis siksi, että sukupuolirooleilla ei välttämättä ole biologista pohjaa - korjatkaa, jos olen väärässä.)

Toisaalta, jos meillä ei ole olemassa mitään sosiaalista ilmiötä, joka toimisi mittapuuna sukupuolisuudelle, niin voidaan kysyä, onko edes mielekästä erotella biologinen ja sosiaalinen sukupuoli: Sukupuolen käsite on tällöin oikeastaan melko mielivaltainen, sillä se ei ole enää universaali eli jokainen määrittelee sukupuolisuuden tällöin itse. Sosiaalisen/psykologisen sukupuolen puuttuminen ei sinänsä estä ketään toteuttamasta omaa identiteettiään, koska sukupuolineutraaliuden myötä ei odotuksia tietyistä käyttäytymismalleista voida esittää. En aivan täysin ymmärrä, miksi yksilö edes haluaisi identifioitua johonkin sukupuoleen mutta samaan aikaan vastustaa sitä käsitystä, että olisi olemassa sukupuolien perusteella määräytyviä ominaisuuksia. Tällöinhän ihminen määrittelee itse, millaista on olla sukupuolta Y.

Ja kyllä, olen tietoinen erilaisista variaatioista kromosomeissa eli myös biologisen sukupuolen käsitys on laajempi kuin nainen-mies. Tämä ei sinänsä kuitenkaan ole vielä mitenkään erityisen ongelmallista, sillä sukupuoli (sex) voidaan siten johtaa johonkin näistä yhdistelmistä. En tiedä sen tarkemmin miten biologinen sukupuoli määritellään.

Olenko ymmärtänyt jotain väärin? Siis mikä määrittää sukupuolen? (Gender vs. sex)