lipidi28.5.2017 10:28
1/4
Ihmisarvo ja ihmisten samanarvoisuus

Ihmisarvohan on jatkuvasti ajankohtainen aihe, joka koskettaa kaikkia ihmisiä jollakin tavalla (ja josta on täälläkin tehty useita keskusteluja). Se voidaan nähdä esimerkiksi yhteiskunnallisten periaatteiden pohjana tai vaikkapa Kantin tapaan ajatuksena luontaisesta ja ehdottomasta arvosta, joka on vallalla olevista järjestelmistä riippumaton.

Sanaan yhdistetään myös käsitys kaikkien ihmisten samanarvoisuudesta, siitä, että kukaan ihmislajin edustaja ei ole luonnostaan parempi tai enemmän oikeutettu kuin toinen. Ajatellaan, että jokaisella tulisi olla oikeus määrittelijästä riippuvaiseen "johonkin" - yleiseen samanarvoisuuteen, henkilökohtaiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaiseen kohteluun tai muihin vastaaviin. Ihmisyyden itsessään katsotaan olevan sen verran tärkeä ja universaali asia, että ihmisarvoiseksi nimetyn kohtelun kuuluisi tulla sen myötä luonnostaan.

Toisinaan tätä ns. perinteisempää ajatusta ihmisarvosta on kuitenkin kyseenalaistettu. Olen usein törmännyt käsityksiin, joiden mukaan ihmisarvo tai ihmisen arvokkuus ei ole automaatio, vaan pikemminkin kadotettavissa tai saavutettavissa olevia asia.
Osa erottaa ihmisarvon samanarvoisuudesta tai samaistaa sen arvokkuuden ja arvostuksen käsitteisiin. Toiset puolestaan ovat kritisoineet määritelmän olemassaoloa ja kuvanneet sitä lähinnä sanahelinäksi, koska yksilöt eivät käytännössä kykene pitämään kaikkia yhtä suuressa arvossa. Teorioita riittää.

Kiinnostaisikin kuulla demittäjien mielipiteitä asiaan liittyen. Onko ihmisarvo todellinen asia, tavoiteltava abstraktio, massoille syötetty illuusio vai ei mitään näistä? Voiko sille olla olemassa useita määritelmiä, vai onko oma päätelmäsi se ainoa oikea? Heittäkää kommentteja.