Royyyy26.4.2017 12:22
1/64
Ihminen ja kone - kumpi lopulta hallitsee?

Aihe, mikä on herättänyt ajatuksia jo kauan tekniikan kehittymisen ja sen mukana tulleen pelon myötä.
Jokainen meistä on varmasti tullut joskus pohtineeksi tätä hyvin ajankohtaista aihetta:
Mitä, jos tekniikka kehittyy liikaa ja tekoälyyn perustuvat koneet ottavat vallan maailmassa?

Teema on tuttu monista tieteisfiktioista, niin kirjoista kuin elokuvistakin, joita jokainen on tavalla tai toisella joskus kohdannut.
Ajatus kyberneettisestä kapinasta (eli siitä että tekoäly ottaisi vallan niin sotilaallisesti, taloudellisesti kuin poliittisestikin) saattaa kuulostaa tavalliselle ihmiselle etäiseltä ja pelkältä tieteisfiktiolta.
Eihän sellaista nyt voi oikeasti tapahtua.
Harva kuitenkin ymmärtää, että ajatus on hyvinkin todellinen ja ajankohtainen maailmassamme. Esimerkiksi kuuluisa fyysikko Stephen Hawking pitää ajatusta realistisena uhkana.
Tekniikan kehitys on ollut todella nopeaa lyhyellä aikavälillä. Tämä on jättänyt aiheen perusteellisen käsittelyn ja ajattelun melko vähälle, sillä ihmisillä on ollut täysi työ pysyä ajan tasalla tekniikan kehityksessä. Harva oikeasti voi sanoa tietävänsä, missä tarkalleen ottaen tällä hetkellä mennään ja mikä on jo mahdollista.
Tässä vaiheessa ihmisten kannattaisi viimeistään keskittyä siihen, että ottaisi asioista aktiivisesti selvää ja pysyisi tietoisena kehityksestä sen sijaan että käyttäisi aikansa uuden älypuhelimensa näpyttelyyn.
Sinäkin luultavasti kuulut niihin ihmisiin, joille tekniikan kehitys näyttäytyy pelkkänä henkilökohtaisena etuna ja ylellisyytenä.
Kaiken taustalla voi kuitenkin olla suuria kokonaisuuksia, joille enemmistö sulkee silmänsä.

Pelko koneita kohtaan on ihmisillä hyvin tyypillinen reaktio uutta ja jotenkin outoa asiaa kohtaan.
Niin käytännöllisellä tasolla, kuten esimerkiksi tilanteessa jossa koneet vievät ihmisten työpaikat, kuin alkukantaisemmallakin tasolla.
On esimerkiksi tutkittu, että androidin (en nyt puhu käyttöjärjestelmästä) rakentaminen mahdollisimman samankaltaiseksi ihmisen kanssa herättää tietyissä asteissa erilaisia reaktioita. En nyt muista tätä prosenttilukua varmaksi, mutta kun androidi alkaa muistuttaa ihmistä yli 90%, se herättää ihmisessä alkukantaisen pelon tunteen. Tämä johtuu siitä, että se muistuttaa liikaa ihmistä, mutta on samalla kuitenkin täysin vieras ja epäluonnolliselta vaikuttava objekti.
Ihminen ei tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua.
Tekoälyn ylivoimainen paremmuus ihmiseen verrattuna ja sen jatkuva kehitys herättää pelon siitä, että on vain ajan kysymys milloin se ylittää häilyvän mutta oleellisen rajan koneen ja inhimillisyyden välillä.
Ihminen tietää, ettei hänestä ole vastustamaan konetta. Ironisen asiasta tekee se, että kone on silti ihmisen luoma.
Eikö ihmisen kuuluisi pysyä aina luomansa yläpuolella?
Vai onko niin tapahtuva, että ihminen luo jotain, mikä voi kääntyä häntä itseään vastaan?

Monet tekniikan kehityskulun vastustajat tuntuvat unohtavat sen tosiseikan, että kyseinen kehitys on lopulta täysin luonnollista ihmiselle.
Se on vääjäämätöntä, eikä sitä pystytä estämään, oli lopputulos sitten mikä tahansa.
Tällä hetkellä parasta olisikin, että pidettäisiin huoli siitä, että niillä joilla on suurin valta tekoälyn hallitsemiseen osaisivat hoitaa hommansa oikealla tavalla.
Vallan ei pitäisi keskittyä liian pieniin ryhmiin, vaan sen pitäisi olla tasaisesti ja hajautetusti järjesteltyä.
Tällä hetkellä ehkä suurimpia ihmisoikeuksia uhkaavia tekijöitä on yksityisyys.
Suurimmalla osalla ihmisistä on älypuhelin. Voisitteko keksiä parempaa tapaa seurata, tarkkailla ja saada ihmismassoja hallittua kuin heidän oma vapaaehtoisuutensa siihen?
Osaatko sanoa, miksi juuri sinä käytät älypuhelinta ja sovelluksia, joita kaikki muutkin käyttävät?
No juurikin siksi, että kaikki muutkin käyttävät.
Siinä yksinkertainen psykologinen avain helppoon ihmisten hallintaan.
Tällä hetkellä uhkia voi olla vaikea hahmottaa tai pitää realistisina.
Ne kuitenkin kasvavat jatkuvasti, salakavalasti, ja varmasti. Siinä vaiheessa kun ne käyvät liian suuriksi, voi olla jo liian myöhäistä.
Suurin uhka ei välttämättä ole itse koneet - vaan ihmiset jotka niiden takana ovat.

Millaisia ajatuksia tämä teema herättää sinussa?