vetinte9.3.2018 15:14
1/7
kemian tietäjät ohoi! (jokeritehtävästä)

Olen jo pienen ikuisuuden yrittänyt ratkaista kemian yo s2008 tehtävän 12 c-kohtaa, joka kuuluu näin:

Käytä b)-kohdassa saatua strontiuhydroksidin liukoisuustulon arvoa (joka on 6,24*10^-3 M^3) ja laske strontiumnitraatin liukoisuus 0,50 M natriuhydroksidiliuokseen (vastaus: 5,3 g/l)
https://yle.fi/progressive/fynd/oppiminen/oppiminen.yle.fi/yo-kokeet/kemia_syksy_2008.pdf

D)-kohta onnistui yhteisen ionin vaikutuksen kautta laskemalla, mutta tähän c)-kohtaan en saa mitään järkevää aikaiseksi.. Hjälp?