coolmään10.5.2018 10:18
1/6
KEMIA - mistä voin tietää, että tämä reaktioyhtälö kirjoitetaan just näin? NaOH + (avaa, nyt on jännät paikat)

Eli natriumhydroksidiliuokseen puhalletaan pillillä uloshengitysilmaa, kirjoita reaktioyhtälö.

Joo, CO2 on uloshengityksestä tuleva kaasu, mutta mistä tietää
2 NaOH(aq) + CO2(g) → 2 Na+(aq) + CO32–(aq) + H2O(l)
että sieltä ilmestyy vettä ja karbonaattia!! :o Onko tämmöisiin jotain nyrkkisääntöä?