Unnaluuna1.4.2018 17:03
1/4
Hoi kaikki jotka opiskelee/työskentelee terveydenhuoltoalalla!

Tarttisin vastauksia koulutehtävää varten :)

1. Millainen peruskoulutus sulla on?

2. Missä ja miten opiskelet/opiskelit?

3. Millaista työ on? (Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen taso)

4. Millainen työyhteisö?

5. Voiko edetä?

6. Onko jatkuvaa koulutusta?

7. Työnäkymät? (Työpaikka, alan vaihtaminen)

8. Palkkaus ja alan arvostus?

9. Onko suunnitelmia alan vaihtoon?

10. Vapaa sana ammattiin aikoville!