coolmään26.4.2018 15:47
1/5
Eh, neutraloitumislaskuihin liittyvä kysymys :D

Ehheh, taas kyselemässä...

https://peda.net/kalajoki/kalajoen-lukio/opiskelu-lukiossa/oppiaineet2/kemia/ke5/tr3/tr3:file/download/4aef9163381e26d7c66a6942277c4b0775b7a92b/ratkaisut_3.pdf

Tehtävä 116, linkissä. Miksi tuo neutraloimatta jäänyt HCl voidaan laskea noin? Entä jos miinustaisin natriumhydroksidin ainemäärästä suolahapon ainemäärän - olisiko se neutraloimatta jääneen natriumhydroksidin ainemäärä? Miten ton voi kemiallisesti selittää? Vähän mietin, että neutraloitumisreaktiossa emäs kuluttaa itsensä verran happoa ja happo emäksen verran happoa.... onko se siis näin? :o