playdate11.5.2018 20:19
1/7
auttakaa kemian starat (KE2)

en usko, että kellää ois parempaa tekemistä näin perjantai-iltana, joten saa auttaa:

1. Piirrä seuraavat molekyylit annettujen vihjeiden perusteella.
a. sykloalkaani, jossa on yhteensä viisi hiiltä
b. 2,3-dimetyyliheks-1-eeni
c. karboksyylihappo, jota esiintyy raparperissa
d. sekundäärinen alkoholi, jonka hiiliketjussa on bentseenirengas
e. aromaattinen hiilivety, jossa on seitsemän hiiliatomia

2. Selitä mahdollisimman tarkasti, miten alla olevien yhdisteiden nimet on muodostettu. Miksi ne ovat
A. 2-metyylisykloheksanoli ja B. butaanihappo ?

3. Yhdisteen molekyylikaava on C3H8O. Piirrä kaikki mahdolliset rakennekaavat, jotka tälle molekyylille ovat
mahdollisia. Olet silloin piirtänyt kyseisen molekyylin kaikki isomeerit. (Vihje! Niitä löytyy vähemmän kuin
viisi. Muista, montako sidosta lähtee hiilestä, montako hapesta ja montako vedystä.). Nimeä kaikki laatimasi
yhdisteet. Vain suomenkieliset nimet kelpaavat.

4. 1-butanolin ja pentaanin moolimassat ovat lähes yhtä suuret. Laske nämä moolimassat. Voisi olettaa sen
perusteella, että niiden kiehumispisteetkin olisivat lähes samat. Näin ei kuitenkaan ole. Mitkä nämä
kiehumispisteet ovat (Wikipedia tietää)? Selitä molekyylin poolisuuden ja kemiallisten sidosten avulla,
miksi 1-butanolin kiehumispiste on paljon korkeampi kuin pentaanin kiehumispiste.