naturekid26.5.2018 7:25
1/8
On vaan kaksi sukupuolta

Ennenkuin otat ennakkokäsityksen suvaitsemattomasta henkilöstä, haluan sanoa, että ymmärrän täysin esim. homouden ja transsukupuolisuuden. Sen sijaan väite usemmasta sukupuolesta on mielestäni ylianalysoitua draamaa. Seuraavissa selityksissä en puhu poikkeustapauksista eli hermafrodiiteista, joiden mahdollisen ongelman ymmärrän hyvin.

1. Ihminen on selvästi anatomisesti luokiteltavissa kahteen sukupuoleen. Biologisesti lisääntymisen kannalta täysin selvää. Ihmisellä on joko munasarjat tai kivekset.
2. On selvää, että näistä kahdesta on pystyttävä puhumaan kahtena mallina, esimerkiksi selitettäessä lisääntymistä. On siis keksitty termit näille kahdelle, mies ja nainen.
3. Myöhemmin on kehitetty stereotypiat näiden kahden alunalkaen täysin fyysisen asian ympärille. On huomattu, että kivekset omistava ihminen soveltuu ruumiinrakenteen puolesta fyysisempiin tehtäviin. Näin ollen miestä on alettu pitää fyysisenä suorittajana ja tämän ympärille on muodostunut maskuliininen käsite, kun taas naisen ympärille on muodostunut käsite feminiinisyydestä.
4. Vuosien saatossa huomattiin tyttöjen ja poikien olevan kiinnostunut selkeästi erilaisista asioista, jolla tuskin näin pitkälle vietynä on merkittävää yhteyttä historian kanssa. Ajan mittaan nämä kaksi suuntausta kehittyivät vielä vahvemmiksi, ja jopa värit miellettiin jompaankumpaan suuntaan.
5. Näin ollen on selvää, että ihminen joka ei lapsena koe tykkäävänsä selkeästi autoista tai barbeista ja vanhempana autojenrassaamisesta tai shoppailusta, vaan ehkä molemmista tai ei kummastakaan, kokee ettei kuulu kumpaankaan ryhmään eli ei ole tämä autoja rassaava mies tai shoppaileva nainen. Se on ihan normaalia.
6. Nyt tulisi siis muistaa, että sukupuoli-identiteetti on ihmisen itse luoma käsite, ja SE on muotti johon tämä ”muunsukupuolinen” ei koe mahtuvansa. Koen siis erikoisena sen, että sama ihminen joka väittää olevansa muunsukupuolinen, sanoo myös, että ihmistä ei voi luokitella tytöksi ja pojaksi mieltymysten ja luonteen perusteella, sillä jos sukupuoli tosiaan ei olisi käytöstä ja mieltymyksiä, niin mitä sinä et silloin kokisi olevasi? Miten voit kokea, ettet ole nainen jos se ei liity mitenkään luonteeseesi tai psyykkisyyteesi? Silloin jäisi jäljelle fyysinen sukupuoli, eli periaatteessa et kokisi, että sinulla on kohtu ja munasarjat. Ja alkua toistaakseni, tämä biologinen sukupuolesi on helposti todettavissa sukupuolielimiesi perusteella.
Sanoisin karkeasti, että ne ihmiset jotka kokevat olevansa ”muunsukupuolisia”, kokevat oikeasti etteivät ole tyypillisiä naisia tai miehiä ja jo mainitun yhteiskuntaa pyörittävän stereotyyppisen käsityksen takia he kokevat vaikeuksia esimerksi käyttää joko miehen tai naisen vessaa. Ratkaisu tähän ei siis ole alkaa puhumaan biologiantunneilla useasta sukupuolesta, vaan yrittää luopua sukupuolia koskevista stereotypioista jolloin sukupuoli olisi vain fyysinen asia (mitä se alunperin todennäköisesti on ollutkin otten huomioon että on pystyttävä puhumaan munasarjan omaavista ja kivekset omaavista käyttäen jotain termiä joilla nämä erotetaan). Kuuntelen mielelläni samaa- ja eri mieltä olevat kommentit ja pohdiskelen asiaa näidenkin kantilta. Ja vielä kerran, älkää sekoittako mielipidettäni homo- tai transvastaisuuteen sillä nämä kaksi ovat mielestäni täysin selitettävissä ja selkeä asia jonka epäselvyyksiltä välttyäkseni voin kertoa vielä tässäkin. Homous, eli samaan sukupuoleen kiintyminen ei ole ilmiö, vaihe tai muukaan ympäristön vaikutus. Se on vielä tutkimaton geeniteknologian laji, jonka tekijöitä ei tunneta. Homous ei ole lisääntymisen puolesta hedelmällisin vaihtoehto, joka viittaisi mielestäni esim. siihen että se on luonnon tapa hillitä väestönkasvua, joka selittäisi sen biologisenkin merkityksen. Transsukupuolinen taas voi olla esimerkiksi kivekset omaava biologinen mies, joka haluaa esim. pukeutua pinkkiin ja shoppailla elikkä korostaa omaavansa stereotyyppisesti feministisiä piirteitä joita kokee olevansa. Jos nyt kuviteltaisiin yhteiskunta jossa ei olisi ikinä ollutkaan stereotypioita ja kaikki luonteenpiirteet ja käytösmallit olisivat yhtä paljon molempien sukupuolien piirre, ei tarvitsisi edes termiä transsukupuolinen koska tällaisessa yhteiskunnassa tämä olisi vain pinkkiin pukeutuva shoppaileva kivekset omaava ihminen, eli mies. Silti todellisuudessa yhteiskunta ei toimi näin, joten on ymmärrettävää jos joku kokee olevansa siis transsukupuolinen ja hän saa mielestäni ehdottomasti toteuttaa silloin itseään miten haluaa<3 Tulkaa toki kertomaan teijän mielipiteitä, saadaan varmasti hyviä keskusteluja aikaseksi, koska kuitenkin aika mielipiteitä jakava aihe.