arkkihintti4.6.2018 21:32
1/3
Adressi demi.fi:n ylläpidon toimintaa ja uudistusta vastaan

Uskoisin tämän kiinnostavan teitä roolipelaajiakin, kerta demilät poistetaan uudistuksen mukana.

Adressi sisältää näkökulmani siitä, mikä demi.fi:n ylläpidon toimintatavoissa ja varsinkin tässä tulevassa uudistuksessa on vikana, sekä niihin sisältyvän vaatimuksen korjata kyseiset seikat. Uskoisin, että moni voi mielipiteeseeni yhtyä. Adressin voi allekirjoittaa kommentoimalla tai tykkäämällä tästä keskustelusta.

Adressi on jaettu kolmeen osaan: Kannanotto demi.fi:n ylläpidon toiminnan eettisyydestä, kannanotto sivuston uudistuksesta ja johtopäätökset siitä, miten toimintaa tulisi jatkossa kehittää.

1) YLLÄPIDON TOIMINTAAN (erityisesti suhteessa sääntöihin) ON TULTAVA MUUTOS

Ylläpidon toiminta bannien ja keskustelujen poiston suhteen on ollut jo pitkään ja varsinkin lähiaikoina hyvin epäselvää. Kysymykset ”mistä syystä minut bannattiin?” ja ”mistä syystä keskusteluni poistettiin?” ovat varmasti käyneet jokaisen mielessä joskus. Etenkin tässä hiljattain suuri osa demittäjistä on saanut banneja täysin tuntemattomista syistä, joita voitaisiin tarkastella esimerkiksi termien mielivaltaisuus ja asiayhteyssokeus kautta.

LYHYESTI: Demittäjät ovat saaneet banneja, koska demittäjät ovat kiusaamistarkoituksessa ilmiantaneet toisiaan. Keskusteluja on ylläpidon toimesta poistettu mielivaltaisesti ilman selkeää yhteyttä sääntöihin. Banneissa ei olla eritelty tarkasti, mitä kohtaa säännöissä on rikottu.

Joku demittäjä sai bannit siitäkin, että ilmiantoi oman keskustelunsa.
Ilmiannot ja sitä kautta bannit eivät ole kaikissa tapauksessa liittyneet suoraan sääntöihin, minkä pitäisi olla näiden asioiden selvityksessä ehdoton itsestäänselvyys ja lähtökohta. Todistin epäilykseni ilmiantamalla keksityistä syistä kolmella eri käyttäjälläni yhden demittäjän, joka on aina käyttäytynyt esimerkillisesti ja moitteettomasti.
Kyseinen demittäjä sai bannit saman vuorokauden sisällä.

Voimme suoraan löytää räikeän RISTIRIIDAN demi.fi:n sääntöjen ja ylläpidon toiminnan välillä. Säännöissä esimerkiksi sanotaan ”Kaikenlainen kiusaaminen ja haukkuminen on ehdottomasti kielletty Demi.fi-sivustolla” ja ”Sääntöjä rikkovien kirjoitusten ja kuvien muokkaamisesta, poistamisesta sekä käyttäjätunnuksen jäähylle laittamisesta ja poistamisesta päättää Demi.fin ylläpito.”.
Silti demi.fi toimii itse omia sääntöjään vastaan ja esimerkiksi tukee kiusaamista antamalla mielivaltaisesti ja kontekstia tutkimatta syyttömille banneja? Miksi?

2) DEMI.FI:N TULEVA UUDISTUS MIETITTÄVÄ UUDELLEEN JA KORJATTAVA

Jos tarkoituksena on tehdä demi.fi:stä meille demittäjille mukavampi paikka, miksi hosua ja uudistaa asioita vastoin meidän mielipiteitämme?

Tähän on varmaan turha eritellä kaikkia niitä seikkoja, mitä uudistuksessa on pahasti vialla, koska ne voi lukea suoraan aiheisiin liittyvistä keskusteluista ja vertailemalla kehitysehdotuksia uudistuksen piirteisiin:

https://www.demi.fi/keskustelut/demitys/wuhuu-demifi-uudistuu-pian

https://www.demi.fi/keskustelut/demitys/auta-kehittamaan-demifita

https://www.demi.fi/keskustelut/oma-planeetta/mp-demin-uudistus

Pointtina on, hyvä ylläpito, käydä uudistus vielä ihan ajatuksen kanssa läpi, muokata sitä ja uudistaa VASTA SITTEN, kun kehitysehdotuksille on saatu KÄYTTÄJIEN suurpiirteinen HYVÄKSYNTÄ. Tulevan uudistuksen piirteet ovat nykyisellään naurettavan paljon ristiriidassa demittäjien toiveiden ja kehitysehdotusten kanssa.

3) JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Demi.fi:n suurin lähtökohtainen ongelma, nimittäin ylläpidon ja demittäjien välinen SUPPEA KOMMUNIKOINTI, herättää epäluottamusta, vastakkainasettelua ja jarruttaa positiivista kehitystä. Jotta demi.fi kokonaisuudessaan toimisi nykyisessä ympäristössä ja pystyisi kehittymään PARHAALLA MAHDOLLISELLA tavalla, tulisi palveluntuottajien (ylläpito) ja palvelunkäyttäjien (demittäjät) olla yhä tiiviimmässä ja avoimemmassa kommunikoinnissa keskenään. Myös sääntöjen HYVÄKSYTTÄMINEN käyttäjillä nostaisi vastavuoroisesti käyttäjien motivaatiota käyttäytyä sääntöjen mukaisesti, kun säännöt olisivat yhdessä hyväksyttyjä.

Ylläpidon tulisi jatkossa
A) Perustaa toimintansa sääntöihin ja välttää mielivaltaisuutta
B) Aktiivisesti turvata ja edistää demittäjien tasavertaisuutta ja hyvinvointia
C) Aktiivisesti käydä vuoropuhelua ja kehittää demiä YHDESSÄ demittäjien kanssa
D) Uudistaa säännöt, periaatteet ja koko sivusto vastaamaan demittäjien mielipidettä siitä, mikä toimii

Kokonaisuus ei yksinkertaisesti toimi, jos palveluntuottaja ei AIDOSTI kuuntele ja YMMÄRRÄ palvelunkäyttäjän tarpeita ja mielipiteitä. Ylhäältä alaspäin tulevat, asiayhteyssokeat uudistukset, päätökset ja säännöt ajavat minkä tahansa systeemin lopulta tuhoon. Säilyttääksemme demi.fi:n ja kehittääksemme sitä HYVÄÄN suuntaan on tultava MUUTOKSIA!

***Huom. Adressin tarkoituksena ei ole edistää vastakkainasettelua demittäjien ja ylläpidon välillä. Adressin tarkoituksena on kritisoida ylläpidon toimintaa ja vaatia täten muutoksia kaikkien yhteisen hyvän vuoksi