SidoMinut3.4.2018 21:22
1/11
Sari Essayah: "Lapsilta viedään mahdollisuus positiiviseen uskonnonvapauteen"

Valkeakosken päiväkodeissa ei enää mennä pääsiäiskirkkoon –

Sari Essayah pitää perusteluja virheellisinä: "Lapsilta viedään mahdollisuus positiiviseen uskonnonvapauteen"

UUTISET 03.04. 22.19
ANTTI MANNERMAA

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, että Valkeakoskella käytetyt perustelut muun muassa pääsiäiskirkosta luopumisesta ovat virheellisiä.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja puolueen puheenjohtaja Sari Essayah ottaa vahvasti kantaa Valkeakosken kaupungin linjaukseen uskontokasvatuksesta. Essayah kirjoitti kannanottonsa luettuaan, että Valkeakosken päiväkodeissa ei mennä enää pääsiäiskirkkoon.

Syyksi on kerrottu se, että viime syksynä hyväksytty valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma linjaa uskonnonharjoittamisen varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Samasta syystä on lopetettu myös muun muassa seurakunnan päiväkotivierailut.

–Käytetyt perustelut ovat virheellisiä. Lapsilta viedään Valkeakoskella mahdollisuus positiiviseen uskonnonvapauteen ja sivutaan se, mitä opetushallituksen tarkennetuissa uusissa ohjeissa sanotaan, Essayah sanoo.

Hän huomauttaa, että uusien ohjeiden mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat itse päättää, järjestetäänkö varhaiskasvatuksen yhteydessä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia. Näitä voivat olla jumalanpalvelukset, päivänavaukset ja ruokarukoukset. Ohjeiden mukaan nämä uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon harjoittamista, ja edellyttävät myös mahdollisuutta olla osallistumatta kyseisiin tilaisuuksiin.

Perheiltä olisi pitänyt kysyä mielipidettä
Huoltajille toimitettavista tiedotteista on käytävä ilmi varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset sekä niille vaihtoehtoinen toiminta.

–Ohjeissa suositellaan, että ilmoituksen voi tehdä kertaluonteisesti esimerkiksi varhaiskasvatukseen ilmoittauduttaessa tai tarvittaessa tapauskohtaisesti. Näistä muutoksista olisi tullut keskustella vanhempien kanssa ja kysyä heidän näkemystään. Mikäli enemmistö olisi halunnut näitä jatkaa, se olisi pitänyt mahdollistaa. Nyt näitä Valkeakoskella tehtyjä päätöksiä vielä perustellaan väärin tulkituilla varhaiskasvatuksen vanhoilla ohjeilla, Essayah sanoo.

Tarkennetuissa ohjeissa linjataan, että varhaiskasvatuksessa voidaan viettää perinteisiä juhlia. Varhaiskasvatuksen järjestäjät päättävät juhlista ja niiden sisällöstä.

–Tällaiset juhlatraditiot ovat samalla tavoin kuin esi- ja perusopetuksessa osa suomalaista kulttuuria. Katsomuskasvatus tulee hoitaa positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta viemättä enemmistöltä oikeutta omien kulttuuristen juurien tuntemiseen ja mahdollisuuteen muun muassa juhlatraditioihin osallistumiseen. Nyt tarkennetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa seurakunta mainitaan esimerkkinä alueellisesta ja paikallisesta yhteistyötahosta, mikä Valkeakoskella halutaan sivuuttaa, Essayah ihmettelee.

Hän toivookin nyt, että vanhemmat ja kuntatason päättäjät nostaisivat asian esille Valkeakoskella.

–Opetushallitus ei ole missään nimessä linjannut, että pääsiäiskirkot pitäisi lopettaa. Päinvastoin ohjeet antavat hyvän selkänojan positiivista uskonnonvapautta tukevalle lapsen katsomuskasvatukselle. Ketään ei saa pakottaa uskonnonharjoittamiseen, mutta tarkoituksena ei ole myöskään estää muiden positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/valkeakosken-paivakodeissa-ei-enaa-menna-paasiaiskirkkoon-sari-essayah-pitaa-perusteluja-virheellisina-lapsilta-viedaan-mahdollisuus-positiiviseen-uskonnonvapauteen-200853694


Vai että positiivinen uskonnonvapaus.
Mitä on negatiivinen uskonnonvapaus? Mitä tarkoittaa vapaus uskoa tai olla uskomatta?