Demi

Työn ja opiskelun yhdistäminen

Työn ja opiskelun yhdistäminen
Demi neuvoo: Onko työn ja opiskelun yhdistäminen taakka vai hyvää kokemusta? Demin koulutusasiantuntija Päivi Poutiainen kertoo mielipiteensä asiasta.
Julkaistu: 28.10.2013

1. Minkä ikäisenä voi ylipäätään alkaa tehdä töitä koulun rinnalla?

– 14-vuotias (tai 13-vuotias, joka täyttää saman kalenterivuoden aikana 14) voi tehdä kevyttä työtä, joka ei haittaa koulunkäyntiä.

– 15-vuotias oppivelvollisuutensa päättänyt nuori voidaan ottaa vakinaiseen työsuhteeseen.

2. Millaiselle nuorelle työn ja opintojen yhdistäminen sopii?

– Työnteko opintojen ohessa sopii organisointikykyiselle tyypille, joka osaa suunnitella aikataulunsa etukäteen. Jämptiys ja itsensä tunteminen auttavat työ- ja opiskeluarjen tasapainottamisessa. Jos työvuoroja tuntuu olevan liikaa, on uskallettava kieltäytyä niistä.

– Opiskelu on opiskelijan ensisijainen työ, eikä opetushenkilökunta voi joustaa opiskelijan työaikataulujen mukaan. Paitsi että sinun tulee päästä kouluun tai luennoille, on aikaa varattava esimerkiksi kokeisiin lukemiselle sekä vapaa-ajalle. Töihin ei voi singahtaa heti koulun jälkeen, vaan sinun on rentouduttava, tavattava kavereitasi ja käytävä myös omissa harrastuksissasi. 

3. Millaisia töitä suosittelisit koulun rinnalle ja miten paljon?

– Työn ei tarvitse olla omalta alalta, sillä kaikesta työkokemuksesta on aina hyötyä. Se osoittaa, että olet aktiivinen ja itsenäinen. Mitä erilaisempia töitä teet, sitä enemmän opit siitä, mikä sinua todella kiinnostaa.

– Pyri pitämään työaika selkeänä ja säännöllisenä, esimerkiksi kaksi iltaa viikossa. Jos suostut tulemaan töihin tarvittaessa, sinun pitää olla koko ajan ”valmiustilassa” etkä voi ennakoida, miten paljon sinulla tulemaan töitä ja vapaa-aikaa. 

– Keskustele työnantajasi kanssa etukäteen koulunkäynnin tärkeydestä. Opiskelijaystävällinen työnantaja kyllä ymmärtää opiskelijan elämäntilanteen ja suhteuttaa tuntimäärän niin, ettei koulusi kärsi. 

– Kiireisenä aikana, kuten koeviikolla, kannattaa karsia työvuoroja ja säästää aikaa opiskelulle sekä riittävälle levolle.

4.  Tekevätkö monet nuoret töitä opintojen rinnalla?

– Lukiolaisten liiton vuoden 2012 kyselyn mukaan 58 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista oli vuoden aikana töissä ainoastaan kesälomalla. 15 prosenttia nuorista käy säännöllisesti töissä lukion ohella. 6 prosenttia ilmoitti työskentelevänsä epäsäännöllisesti. Kyselyn mukaan tytöt ja pojat työskentelevät koulun ohella saman verran.

– Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista yli puolella opiskelijoista oli työsuhde koulutusjakson aikana (tilasto vuodelta 2007).  

– Yleensä mitä vanhempi opiskelija on, sitä todennäköisemmin hän työskentelee opintojen ohella. AMK- ja yliopisto-opiskelijoista noin puolet työskentelee opintojensa aikana. 

5. Mitä mieltä itse olet opintojen ja työn yhdistämisestä?

– Olen huomannut, että opiskelijat kokevat työnteon opintojen aikana hyvin eri tavoin. Toisille se on virkistävää vaihtelua, toisille se saattaa olla taakka. Kannattaa miettiä omia toimintatapoja ja arvioida ennen työn vastaanottamista, sopiiko työn ja opintojen yhdistäminen juuri itselle. Pohdi myös, onko ajankohta oikea. Kunnioita omia valintojasi. 

Hyödyt: 

– Töissä asiat opitaan useimmiten käytännön kautta, koulussa taas teorian avulla. Työstä saat siis avartavaa vastapainoa opiskeluun. Parhaassa tapauksessa työ syventää omaa osaamistasi ja koulussa opittuja taitoja. 

– Työkokemus on aina arvokasta. Kun työn aloittaa jo opiskeluaikana, käy siirtyminen varsinaiseen työelämään ehkä vaivattomammin. 

– Työstä maksetaan tietysti palkkaa, millä opiskelija rahoittaa elämisensä ja jolla voi hankkia omia juttuja. Säännölliset tienestit myös opettavat hallitsemaan rahankäyttöä. 

Haitat: 

– Vaikka työ ei tunnu haittaavan muita elämänaloja, tilanne saattaa muuttua nopeasti. Esimerkiksi työtoverin sairastuminen saattaa yhtäkkiä tuplata omat työtehtäväsi, jolloin aikaa opiskelulle ja vapaa-ajalle ei enää riitä suunnitellusti. 

– Työ voi hidastaa valmistumistasi. Valmis tutkinto on tärkeä käyntikorttisi. Se kertoo työnantajalle, että kykenet viemään laajankin projektin loppuun ja hallitsemaan omaa ajankäyttöäsi. Ilman tutkintoa palkkasi on pienempi, noin 70–90 prosenttia vähemmän kuin koulutetun. 

– Työ syö tärkeää vapaa-aikaa: uupuminen on työn ja koulun yhdistämisen suurin haitta. 

– Tulot voivat vaikuttavat opintotukeen (2. asteen koulutuksessa ja korkeakoulussa). Eli kaikki opintotukea saavat joutuvat puntaroimaan tulorajojen kanssa. Apua näihin asioihin löydät näiltä sivuilta:

http://www.kela.fi/tulot_opiskelijan-omat-tulot

http://www.kela.fi/opintoraha_maara

Asiantuntija: Demin koulutusasiantuntija Päivi Poutiainen

Kommentoi »