Demi

Mitä eroa on Protu-leirillä ja riparilla?

Mitä eroa on Protu-leirillä ja riparilla?
Ripari ja Protu-leiri ovat usein huippukokemuksia, ja halutessasi voit käydä vaikka molemmat. Ikäkään ei ole este.
Julkaistu: 29.2.2016

Mitä leireillä tehdään?

Rippikoulussa tutustutaan kristinuskon perusideaan ja elämää pohditaan kristinuskon näkökulmasta. Opetukseen liittyy Raamattu ja katekismus. Rippileiri on vain osa rippikoulua. Prometheus-leirillä maailmankuvaa kannustetaan rakentamaan omien kokemusten pohjalta sitoutumatta mihinkään uskonnolliseen tai poliittiseen katsomukseen. Molemmilla leireillä asioita käsitellään ryhmäkeskustelujen, väittelyiden ja näytelmien avulla. LIsäksi leireillä on usein muuta hauskaa ohjelmaa.

Kenelle leirit on tarkoitettu?

Rippileirit on tarkoitettu ensisijaisesti evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville ja protuleirit niille, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan (EDIT:) sekä kaikille jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan asioita monipuolisesti. Molemmille leireille voi osallistua, kuuluipa johonkin uskonnolliseen yhteisöön tai ei. Halutessaan voi osallistua sekä Protu- että rippileirille. Yleensä näille aikuistumisleireille osallistutaan sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Rippikoulun voi kuitenkin käydä vanhempanakin, ja Protu-leirejä järjestetään erikseen myös 17-20-vuotiaille sekä aikuisille.

Paljonko leiri maksaa?

Rippileirimaksut vaihtelevat seurakunnittain ja leirin mahdollisesta painotuksesta riippuen paristakymmenestä eurosta noin pariin sataan euroon. Tavallinen Prometheus-leiri maksaa 231 euroa ja vaellus-, kuvataide- ja teatteripainotteiset erikoisleirit 352 euroa. Leirimaksuihin voi hakea tukea, riparimaksuun seurakunnalta ja Protu-leiriin oman kunnan sosiaali- tai nuorisotoimesta.

Mitä leirin käymisestä seuraa?

Rippikoulun jälkeen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen voi mennä kirkossa naimisiin, tulla kummiksi ja äänestää 16 vuotta täytettyään seurakuntavaaleissa. Rippikoulun aikana myös kirkkoon kuulumaton voi saada kasteen ja liittyä kirkkoon, mutta se ei ole pakollista. Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan. Konfirmaatioon eli rippikoulun päätösjuhlaan ei voi osallistua, jos ei kuulu kirkkoon. Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan. Konfirmaatioon ei voi osallistua, jos ei kuulu kirkkoon. Protu-leirin päätöspäivänä järjestetään aikuistumisen kunniaksi juhla, jossa leiriläisille jaetaan todistukset osallistumisesta. 

Kommentoi »