Demi

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt
Tarkista tästä kaikkien Demin kilpailujen säännöt, jotka koskevat sekä netissä että lehdessä julkaistuja kilpailuja.
Julkaistu: 13.8.2018

DEMIN KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Demi, A-lehdet Oy, y-tunnus 1708790-7, 00081 A-lehdet (jäljempänä ”Järjestäjä”).
KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Arvonta on avoin kaikille pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Alle 16-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen osallistuakseen arvontaan.
Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.
MITEN KILPAILUUN OSALLISTUTAAN?
Arvonnan tarkemmat osallistumisohjeet ja päättymisaika on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Osallistua voi vain kerran, ellei arvonnan yhteydessä ole toisin mainittu.
PALKINNOT
Arvonnan palkinnot sekä palkinnon arvo, kappalemäärä ja muut tarkemmat palkintoon liittyvät tiedot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi, eikä siirtää toiselle henkilölle. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse. Palkintoja ei postiteta ulkomaille.
VOITTAJIEN VALITSEMINEN
Arvonnan voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken, ellei kilpailun yhteydessä ole erikseen ilmoitettu muusta taitoon tai tietoon perustuvasta ratkaisuperusteesta. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä.
PALKINNOISTA ILMOITTAMINEN
Arvonnassa voittaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti osallistujan kilpailun yhteydessä antamia yhteystietoja käyttäen tai somearvonnan yhteydessä. Jos voittajaa ei tavoiteta 30 päivän sisällä, järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudestaan. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa Järjestäjälle luvan julkaista kanavissaan voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta ja se nimimerkki tai tunnus, jolla hän on osallistunut kilpailuun.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arpajaispalkintojen luovuttamiseksi. Mikäli kilpailussa kerättyjä henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, asiasta ilmoitetaan henkilötietojen keräämisvaiheessa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy A-lehtien tietosuojaselosteesta.
JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjä vastaa arpajaisiin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Järjestäjä ei vastaa voittajalle, muulle osallistujalle tai hänen vieraalleen vahingosta, jonka tämä kärsii järjestäjän viivästyksestä tai velvoitteen laiminlyömisestä, joka johtuu järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai kolmannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä.
MUUT EHDOT
Järjestäjä ilmoittaa kilpailusivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa kanavissa, mikäli kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin joudutaan tekemään muutoksia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kilpailuun ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.
Osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain materiaalia, jonka käyttäjä on lähettänyt kilpailuun.
Kilpailu ei ole Facebookin, Instagramin, Snapchatin, Twitterin tai YouTuben sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan paitsi kilpailun sääntöjä myös kyseisen somekanavan käyttöehtoja. Osallistujat vapauttavat Facebookin, Instagramin, Snapchatin, Twitterin ja YouTuben kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. YouTubessa järjestettävissä kilpailuissa ei hyväksytä osallistumisia, jotka rikkovat YouTuben yhteisösääntöjä.
3 kommenttia